[ o kanceláři ]

nabízené služby ]

[ členové kanceláře ]

     

 • Nabízíme tyto služby v těchto oborech:
 • DESIGN
 • Od úvodních koncepčních studií až po spolupráci na výrobní dokumentaci a autorský dozor při realizaci.
  • design dopravních prostředků
  • zejména:
   • autobusy
   • trolejbusy
   • tramvaje
   • soupravy metra
   • železniční lokomotivy, vagóny a jednotky
   • vysokorychlostní železniční jednotky a soupravy
   • nekonvenční dopravní prostředky
   • letadla a lodě
  • design městského mobiliáře a prvků veřejného prostoru
  • zejména:
   • prvky drobné architektury v pěších zónách a na chodnících (zábradlí, lavičky, odpadkové koše, prvky informačního a orientačního systému apod.)
   • vodní prvky (kašny, fontány, vodotrysky, vodní kaskády včetně osvětlení)
   • drobná architektura v zeleni, v parcích a zahradách
   • prvky umělého osvětlení (osvětlovací stožáry, svítidla, koncepce osvětlení veřejných prostorů a komunikací)
   • zastávky a přístřešky veřejné dopravy
   • design prvků dopravních zařízení (trakční trolejové stožáry pro trolejbusy a tramvaje, trakční trolejové stožáry na železnici, stožáry a portály dopravního značení na veřejných komunikacích, protihlukové stěny a zdi)
  • design nábytku a prvků interiéru
  • zejména:
   • prvky obytného prostředí
   • prvky interiérů restaurací, barů a stravovacích zařízení
   • prvky interiérů městských hal a pasáží
   • interiéry veřejných budov pro služby, obchod, kulturu, vzdělávání a dopravu
 • ARCHITEKTURA
 • Od koncepčních studií přes dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele, až po realizační dokumentaci a autorský dozor na stavbě.
  • obytné budovy, rodinné domy
  • budovy pro služby, obchod, kulturu, vzdělávání, volný čas a sport
  • dopravní stavby
  • zejména:
   • autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky
   • architektonické řešení tramvajových tratí
   • autobusové, trolejbusové a tramvajové terminály a nádraží
   • železniční zastávky a nádraží
   • architektonické řešení veřejných komunikací, silnic a dálnic
   • pěší lávky, silniční a železniční mosty a estakády
   • architektonické řešení pěších zón, chodníků a veřejných prostorů
   • architektonické řešení portálů pěších, silničních a železničních tunelů, interiéry tunelových prostorů
 • URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
  • územní plány sídelních útvarů
  • regulační plány
  • urbanistické studie zón
  • dopravně-urbanistické koncepční vize a studie, začlenění komunikačních sítí do struktury měst a krajiny
  • tvorba veřejných prostor, ulic, pěších zón, náměstí, parků a prostranství

úvod | kancelář | projekty | aktuality | kontaktadmin | © Tibor Csuks 2006