[ o kanceláři ]

[ nabízené služby ]

členové kanceláře ]

     

Ing.arch. Karel Hájek Ph.D.

1972 - narozen

1990 - maturita na Gymnáziu W. Piecka (Korunní), Praha 2

1990-1996 - Fakulta architektury ČVUT v Praze, řádné denní studium, obor architektura; diplomní projekt v atelieru prof. E. Hlaváčka a doc. F. Štědrého

1993-1995 - Ateliér Hlaváček a partner, Praha (studentská praxe)

1995-2004 - Architektonický ateliér a projektová kancelář PIKAZ s.r.o., Praha (2001-2004 hlavní architekt společnosti)

1996-1997 - Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Praha (řešení ÚSES; civilní vojenská služba)

1997-2002 - Fakulta architektury ÄŚVUT v Praze, doktorandskĂ© studium - obor teorie architektury; tĂ©ma disertaÄŤnĂ­ práce: „Urbanismus, architektura a design modernĂ­ch systĂ©mĹŻ kolejovĂ© dopravy“ (školitel: doc. J. Ĺ tĂ­pek, školitel pecialista: Ing. arch. P. Kotas)

2001-2003 - TSE a.s., České Budějovice (externí spolupráce při navrhování prvků městského mobiliáře)

od 2002 - Fakulta architektury ČVUT v Praze, odborný asistent Ústavu nauky o budovách (ateliér dopravních staveb a designu - vedoucí doc. Ing. arch. P. Kotas)

od 2003 - Fakulta dopravní ČVUT v Praze (přednášky z předmětu Základy architektonického plánování)

od 2004 - autorizovaný architekt České komory architektů (č.a. 03146)

od 2004 - svobodný architekt, dlouhodobá spolupráce s Atelierem designu a architektury Ing. arch. Patrika Kotase

[ doc. Ing.arch. Patrik Kotas ]

[ Mgr. Vlaďka Kroupová ]

Ing.arch. Karel Hájek Ph.D.

[ Ing.arch. Jan Malec ]

[ Ing.arch. Marek Prchal ]

[ Ing.arch. Jaroslav Smola ]

[ Ing.arch. Martin SmrĹľ ]

[ Ing.arch. Štěpán Koníček ]

[ Ondřej Tomek ]

[ Kateřina Kroulíková ]

Ăşvod | kancelář | projekty | aktuality | kontaktadmin | © Tibor Csukás 2006