ARCHITEKTURA : URBANISMUS : DESIGN

... jsou kreativní disciplíny, které dávají smysl všemu kolem nás. Díky nim jsme schopni zaujmout nejen racionální, ale i emocionální postoj k předmětům, stavbám i prostorům.

Naší touhou je v každém úkolu objevit krásu, harmonii a překvapivost nezávisle na tom, zdali objekt nebo prostor slouží k bydlení, službám, obchodu, kultuře, výrobě nebo dopravě.

Ve sféře dopravních systémů považujeme za mimořádně důležité hledat nový estetický výraz tam, kde se běžně nenachází. Jsme přesvědčeni, že design dopravních prostředků je stejně silným aspektem vytvářejícím prostředí jako design městského mobiliáře nebo architektura konkrétního prostoru. Architektura dopravní stavby, od jednoduché zastávky až po rozsáhlé nádraží nebo most, může působit dojmem stejně silného městotvorného prvku jako dům k bydlení, divadlo, radnice nebo kostel.

Je krásné a vzrušující se o to pokoušet, pojďte to s námi zkusit...

   
úvod | kancelář | projekty | aktuality | kontaktadmin | © Tibor Csuks 2006